. . . . .
:
:
, ,
, ,
: , , ..
-,

» » »

 
 
» » - »

. -8

: 03.12.2008 | : Pavel


( )

No. -8
__________________________ -----------------------------------------
, 25.12.78 . No. 1148
+-----------+
0311008 3
+-----------+


:
________________________________________
()

______________ _____________________
() (...)

"______"_____________________ 20______ .

+-----------+
No.
+-----------+

"___"___________20___.

, No._______ "___"___________20___.
____________________20___.,


.
+------------------------------------------------------------+

, +--------------------------
, -

+-----------+----------+----------+-----------+--------------

+------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+

+--------------------- ---
+---------- -
(- -- +---------
- - -
N.) -

+------------+--------+---+------+-------+-----+----+-----+---+-----
1 2 3 4 5 6 7 8
+------------+--------+---+------+-------+-----+----+-----+---+-----
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
+-------------------------------------------------------------------+

( )
+-------------------------------------------------------------------+

+--------------------- ---
+---------- -
(- -- +---------
- - -
N.) -

+------------+--------+---+------+-------+-----+----+-----+---+-----
1 2 3 4 5 6 7 8
+------------+--------+---+------+-------+-----+----+-----+---+-----
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
+-------------------------------------------------------------------+

_________________________________________

_____________________________________________________________________

, :
+-------------------------------------------------------------------+
-
+--------------------- - -
(-+-----------
- -
-
N.)
+------------+--------+------+----+-----+-------+--------+----------
1 2 3 4 5 6 7 8
+------------+--------+----------------------------------------
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
+-------------------------------------------------------------------+

, , .
__________________ _______________ ________________
() () (. . )

__________________ _______________ ________________
() () (. . )

__________________ _______________ ________________
() () (. . )

No. ___________ .
"____"____________ 20___ .

-------------------------
. -8


:. -4